Nebuďte na ně zlí

Na koho? No přece na divoké zvířectvo! Nemá to v dnešní době lehké. Představte si, že takový zajíc vyleze ze svého minilesíku, který zbyl ještě mezi poli. A na co narazí? Žádné políčko jetele hned vedle řepy a brambor. Kdepak hrách vedle máku, nebo obilí, kdepak kukuřice a za ní hned zelí, nebo kapusta. On vyleze a kam oko dohlédne (i oko žirafy!) jen samá řepka. Nebo zase jen samá kukuřice. Nebo jen samá cukrovka. Žádná pestrá strava.

Pomozte jim!

Pozvěte nebohé zvířectvo na vaše zeleninové zahrádky, do vašich sadů! Poskytněte jim dostatek mladých stromků k okusu během tuhé zimy?Nesklízejte všechno a buďte rádi, když se protáhnou pod plotem a sežerou, co se dá. Neopatřujte ploty podhrabovými deskami, protože pak by se vám do zahrádky nedostali a trpěli by hlady! Mějte rádi zvířata a pomáhejte jim!

Posted on Categories Nezařazené